Responsive image

ไทยเที่ยวไทย "ภาคอีสาน"

สทน.นำเที่ยว อุดรธานี เลย 4 วัน 3 คืน บินไทยสมายล์

ไทยสมายล์ ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สทน. จัดรายการ “เที่ยวไทยแบบไฮโซ” ไปเครื่องกลับเครื่อง
เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เลย-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ WE
WE002 ( BKK-UTH 07.25-08.30 ) // WE053 ( LOE-BKK 13.00-14.10 )

รหัสทัวร์ : WTUTH-WE001
วันเดินทาง

7 -10 ธันวาคม 63

สทน.นำเที่ยว เลย อุดรธานี 4 วัน 3 คืน บินไทยสมายล์

ไทยสมายล์ ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สทน. จัดรายการ “เที่ยวไทยแบบไฮโซ” ไปเครื่องกลับเครื่อง
เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯ - เลย โดยสายการบินไทยสมายล์ WE
WE052 (BKK-LOE 11.15-12.25) // WE007 (UTH-BKK 16.10-17.20)

รหัสทัวร์ : WTLOE-WE001
วันเดินทาง

10 - 13 ธันวาคม 63

มหัศจรรย์...อุดรธานี หนองคาย เลย (คำชะโนด-เชียงคาน) 3 วัน 2 คืน

ไหว้ปู่ย่า ลอดท้องพญานาค คำชะโนด วัดป่าภูก้อน สวนหินผางาม ปั่นจักรยานริมฝั่งโขง
เมนูพิเศษ ข้าวเปียกเส้นเชียงคาน ข้าวจี่ปาเต้

รหัสทัวร์ : BT-TH30_VAN
วันเดินทาง

กรกฏาคม - ธันวาคม 63