Responsive image

ไทยเที่ยวไทย "ภาคเหนือ"

น่าน ปัว บ่อเกลือ สปัน 3วัน 2คืน

เช็คอินเมืองกระซิบรัก สักการะพระธาตุแช่แห้ง แดนดินถิ่นเกือสินเธาว์ เที่ยวลำเนาแอ่วเมืองน่าน
เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE AIR

รหัสทัวร์ : ZNAN03
วันเดินทาง

24-26/25-27 มีนาคม 2564

แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง - พักบ้านรักษ์ไทย 1 คืน 3วัน 2คืน

ดินแดนโรแมนติดกลางหุบเขา พักบ้านรักษ์ไทย 1 คืน เยื่อนจุชมวิวม่อนหยุนไหล และหมูบ้านสันติชล สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ "ปางอุ๋ง" สวิซเซอร์แลนด์เมืองไทย เช็คอินชิคๆสะพานไม้ ซูตองเป้ เมนูพิเศษ ... ขาหมูยูนาน
เดินทางโดยสายการบิน Nok Air

รหัสทัวร์ : ZMSN05
วันเดินทาง

30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564

สงกรานต์ม้วนใจ๋ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3วัน 2คืน

แอ่วเหนือม้วนใจ๋ ป๋าเวณีปีใหม่เมือง แดนดินเกลือสินเธาว์ เที่ยวลำเนาแอ่วเมืองเหนือ
เดินทางโดยสายการบิน THAI VIET JET AIR

รหัสทัวร์ : ZNAN07
วันเดินทาง

13 - 15 เมษายน 2564