Responsive image

ทัวร์ฮ่องกง

...

ET49 ฮ่องกง เซินเจิ้น 4994 3วัน 2คืน โดยสายการบินเอธิโอเปี้ยน แอร์ไลน์ (ET)

วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) ช้อปปิ้งแบรนด์เนมเต็มอิ่ม ย่านดัง ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย เดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปียน นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
ไม่มีราคาเด็ก
ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย
ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

รหัสทัวร์ : ORI-ET49HKGSZX
วันเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2562

26-28 สิงหาคม 28-30 สิงหาคม 04-06 กันยายน 18-20 กันยายน 23-25 กันยายน 25-27 กันยายน 30 กย.-02 ตค.
...

ต้าดต้าด ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์เเลนด์ MS JUN 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ (MS)

ฮ่องกง-เซินเจิ้น ตงกวน-สะพานเเก้ว 3 มิติ-โชว์กายกรรม-ช้อปปิ้ง 3 ร้าน-ช้อปปิ้งหล่อวูเซ็นเตอร์ ฮ่องกง-โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดเเชกงหมิว-สวนสนุกดิสนีย์เเลนด์
ไม่มีราคาเด็ก
ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

รหัสทัวร์ : ORI-HKGMSJUN
วันเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2562

...

WE10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน WE 2019 โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)

ฮ่องกง – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – เมืองเซินเจิ้น วัดกวนอู – เมืองจำลองฮอลแลนด์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ถนนคนเดินตงเหมิน – โชว์น้ำพุเต้นระบำ ฮ่องกง – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว
ไม่มีราคาเด็ก
ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

รหัสทัวร์ : ORI-HKGWE6996
วันเดินทาง

กรกฏาคม - สิงหาคม 2562

...

ฮ่องกง.. FRIENDS ZONE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม • นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALL ตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน • เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของ เมืองเซินเจิ้น • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำ แบบ 3D แสง สี เสียง • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว

รหัสทัวร์ : QE1HKG-FD001
วันเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2562

...

ฮ่องกง แชร์โลมา..!! 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา • ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน • อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่เลดี้มาร์เก็ตและซิตี้เกท • ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อยห่านย่างฮ่องกง,บะหมี่ต้นตำหรับฮ่องกง • รวมค่ากระเช้านองปิง

รหัสทัวร์ : QE1HKG-EK001
วันเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2562

...

ฮ่องกง เฮง เฮง เฮง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงและเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ • ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา • ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย, ซิตี้เกทเอาท์เลท • เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ, ห่านย่าง

รหัสทัวร์ : QE1HKG-CX001
วันเดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2562