Responsive image

ทัวร์ตุรกี

...

ตุรกี [เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ] 9 วัน 6 คืน สายการบิน Turkish Airlines

บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป เที่ยวสวนเชอรี่เก็บชิมได้สดสดจากสวน พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย

รหัสทัวร์ : ZIST14
วันเดินทาง

มิถุนายน - กรกฏาคม 2562

...

ตุรกี [เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง] 9 วัน 6 คืน สายการบิน Turkish Airlines

บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป ชมความงามสวนกุหลาบนานาพันธุ์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย

รหัสทัวร์ : ZIST15
วันเดินทาง

มิถุนายน - กรกฏาคม 2562

...

ตุรกี [เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์] 9 วัน 6 คืน สายการบิน Turkish Airlines

บินตรงลงอิสตันบูล ลั๊ลลาในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย

รหัสทัวร์ : ZIST16
วันเดินทาง

กรกฏาคม - สิงหาคม 2562

...

ตุรกี [เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน] 9 วัน 6 คืน สายการบิน Turkish Airlines

บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป เที่ยวชมไร่องุ่นเก็บชิมได้สดสดจากสวน พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม

รหัสทัวร์ : ZIST17
วันเดินทาง

กันยายน - ตุลาคม 2562

...

ตุรกี [เลสโก เจ้าหญิงสตรอเบอรี่] 9 วัน 6 คืน สายการบิน Turkish Airlines

บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เที่ยวชมสวนสตรอเบอรี่เก็บชิมได้สดสดจากสวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม

รหัสทัวร์ : ZIST18
วันเดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562